DOPRAVA

DOPRAVA

Více informací »»


AKCE NEJLEVNĚJŠÍ MODŘÍNOVÁ PLOTOVKA SKLADEM

AKCE NEJLEVNĚJŠÍ MODŘÍNOVÁ PLOTOVKA SKLADEM

18×90×1200 = 47,– ks

Více informací »»


Terasová prkna evropský modřín

Terasová prkna evropský modřín

26×146×4m  – 690,– / m² + DPH

Více informací »»


AKCE Angelim amargoso

AKCE Angelim amargoso

exotická hladká terasa
21×145  – 1450,– / m² + DPH
terasa je skladem

Více informací »»


AKČNÍ NABÍDKA
Titulní stránka » Dřevěné terasy » Sibiřský modřín

Sibiřský modřín

Sibiřský modřín

Cenově dostupná a kvalitní alternativa, jak zhotovit terasu

Sibiřský modřín se vyznačuje jemnými léty a velkým obsahem pryskyřice. Letokruhy jsou u sibiřského modřínu daleko hustší než například u borovice. Nažloutlé až červenohnědé dřevo se vyznačuje díky velkému procentu obsahu olejnatých látek ve dřevě vysokou přírodní odolností vůči povětrnostním vlivům. K typickému znaku patří živá struktura s velkými suky.

Ve vnějších prostorách modřín bez úpravy povrchu nebo s bezbarvou úpravou rychle zšedne, respektive na povrchu se vyskytne typicky šedostříbrná patina. Toto odolné dřevo lze zabudovat bez úpravy povrchu. K typickým vlastnostem patří sklon k tvorbě podélných trhlin, kroucení a ronění pryskyřice, které se vyskytnou také po pokládce. Proto, i když je tato dřevina ve venkovním prostředí velmi odolná, je potřeba počítat s tím, že po dobu, kdy bude vytékat pryskyřice z terasových prken, není možné po ní chodit bosky.

Dřevo sibiřského modřínu se díky svému podílu pryskyřice vyznačuje svou vysokou hustotou, mechanickou i biologickou odolností, což směřuje k závěru, že je velmi odolné proti poškození hnilobou a hmyzem, nicméně i tato dřevina přes všechny svoje klady má sklon k tvorbě podélných trhlin.

Doporučujeme připevňovací prostředky pouze z ušlechtilé oceli – nejlépe nerez vrut. Protože má modřín sklon k tvorbě rozštěpu, měla by být všechna místa k připevnění předvrtána, obzvláště v okrajových částech a na koncích prken. Má velkou trvanlivost ve vodě – v minulosti bylo používáno na vodní stavby, vodovodní roury, okapové žlaby, proto lze o tomto modřínovém dřevu tvrdit, že má všechny předpoklady pro venkovní použití. Terasová prkna ze sibiřského modřínu se tedy hodí do altánů, na balkóny, na zápraží a terasy k domu.

Pokud se rozhodnete sibiřský modřín neošetřovat ochranným nátěrem, dojde k přirozenému zešednutí dřeva, stejně jako u všech dřevin. Nebo lze sibiřský modřín udržovat nátěrem na olejové bázi, který se vpije a neloupe se. Prvotní nátěr se musí provádět po časové prodlevě od montáže. Dřevo totiž obsahuje přirozené látky, které se musí ze dřeva vyplavit (to lze pozorovat například při dešti, kdy z prken teče napěněná voda). Nátěr provádějte na takto vymytou a důkladně oschlou terasu.

Balení


tloušťka mmšířka
mm
délka
mm
profilkvalitadřevinapoznámkadostupnostcena za m²
bez DPH
cena za m²
s DPH
241434000jemné drážkyABsibiřský modřínmáme skladem890,00 Kč1 076,90 Kč
271424000hladký profilABsibiřský modřínmáme skladem950,00 Kč1 149,50 Kč
271423000jemné drážkyBCsibiřský modřínDOPRODEJmáme skladem690,00 Kč834,90 Kč
281203000hladký profilABsibiřský modřínmáme skladem950,00 Kč1 149,50 Kč

máme skladem skladem, na objednávku na objednávku, čekáme na naskladnění čekáme na naskladnění, aktuálně vyprodané aktuálně vyprodané


AKCE na veškeré příslušenství k terasám -7 %

Technické údaje

barva
bělové dřevo nažloutle bílé až načervenale bílé, jádrové dřevo načervenale hnědé až tmavě červenohnědé, tmavne
hustota
cca 660 kg/m³

Dokumentace

ikona PDFCeník Terasy (PDF, 63 kB)

ikona PDFNávod Pokládka dřevěných teras (PDF, 2 MB)

ikona PDFNávod Údržba dřevěných teras (PDF, 2 MB)

 

Souvisejicí produkty


 

Sibiřský modřín (někdy také znám jako modřín ruský) je jehličnatý strom původem z východního Ruska, Mongolska a Číny. V porovnání se známým modřínem opadavým má sibiřský modřín menší podíl běli a vyšší hustotu dřeva, která vyplývá z krátkého vegetačního období v drsných podmínkách růstu v oblastech východní Sibiře. Jednou z velmi vysoce hodnocenou vlastností je významný podíl fytoncidů (obsažené látky ve dřevě), které se ze dřeva postupně uvolňují a čistí okolní vzduch od virů a mikrobů. Vysoký podíl extraktivních látek (pryskyřice) chrání dřevo proti dřevokaznému hmyzu, houbám a bakteriím, čímž se dřevo sibiřského modřínu stává ideálním materiálem pro exteriérové konstrukce vystavené působení povětrnostním vlivům. Průměrná hustota uměle vysušeného dřeva 550–655 kg/m 3 zajišťuje dobrou mechanickou odolnost pro instalaci jako pochozích vodorovných ploch v exteriéru.

Jaký vliv má vysoká hustota dřeva
Hustota dřeva nikterak neovlivňuje jeho odolnost vůči působení biotických činitelů jako jsou dřevokazné houby, plísně, bakterie, nebo hmyz, ale svým zařazením do střední skupiny středně tvrdých dřev dle stupnice JANKA, významným způsobem snižuje riziko mechanického poškození vodorovných ploch v exteriéru.
Tvrdost JANKA dřeva modřín sibiřský (při W = 12 %, radiální směr) 46 MPa
Skupina MPa Měkká <40 Středně tvrdá ≥40 Tvrdá ≥80

Proč Sibiřský modřín odolává hnilobě, plísním, bakteriím a hmyzu?
Přirozenou odolnost dřeva ze sibiřského modřínu vůči bio degradaci v exteriéru zajišťuje vysoký podíl tzv. extraktivních látek (pryskyřice, fytoncidy). Právě vysoký obsah průvodních látek zajišťuje přirozený index trvanlivosti na hodnotě 3 dle ČSN EN 350–2. Díky vysokému indexu přirozené trvanlivosti dřeva není nutné používat chemické fungicidní ošetření (dle ČSN EN460) ani v případě soustavného kontaktu dřeva se zemí v třídě použití dřeva 4 (dle ČSN EN 335). Nicméně povrchová úprava dřeva je považována z vhodnou pro zajištění vyšší odolnosti. 1 2 3 4 5 1 nejvyšší odolnost 5 nejnižší

Pohledová strana je pouze jemná drážka
Přestože mají terasová prkna z jedné strany vyfrézovanou hrubou drážku, hladká nebo opatřena jemným drážkováním, jako pohledovou je možné vždy použít pouze stranu hladkou, nebo s jemným drážkováním, která jsou pro tyto účely tříděny a nevyskytují se na nich žádné vady nad rámec třídění A/B.
Klíčová je vlhkost dřeva a kvalita třídění
Přirozené vlastnosti dřeva nejsou sami o sobě dostačující pro správnou funkci Vaší budoucí terasy. Dřevo je vždy nutné uměle vysušit, aby se zlepšili jeho mechanické vlastnosti, minimalizovala se možnost tvarových změn a riziko tvorby trhlin se snížilo na minimum. Námi dodávaná terasová prkna jsou vždy uměla vysušena na16±2% značené KD. Na trhu je možné se setkat i s terasovými prkny s označením AD, nebo raději zcela bez označení, které znamená, že dřevo nebylo uměle sušené, ale jedná se o vzduchosuchý materiál, s obrovským rizikem tvarových deformací a zhoršených mechanických vlastností, kterému je dobré se vyhnout. Dalším aspektem je vytřídění veškerých vad a bělového dřeva, které mohou významným způsobem ovlivnit životnost terasy. Bělové dřevo, které má na rozdíl od jádrového dřeva přirozený index nejvyšší hodnoty 5, tedy dosahuje velmi nízké životnosti, se v námi dodávaných terasových prknech ze dřeva Sibiřský Modřín nevyskytuje, přičemž terasová prkna jsou tříděna do nejvyšší kvalitativní třídy A/B
Musím natírat, nebo ne?
Z výše popsaných důvodů není bezpodmínečně nutné venkovní dřevěnou terasu ze dřeva sibiřský modřín povrchově upravovat za účelem ochrany vůči BIO degradaci, jelikož tento druh dřeva má dostačující přirozenou odolnost a riziko degradace je při správně provedené konstrukci nízké. Co je však zcela nevyhnutelné je působení tzv. neživé přírody (ABIOTICKÁ degradace), která způsobí ono známé šednutí dřeva (proces šednutí je detailně popsán v technickém listu výrobku). Pro zachování barevnosti dřeva je tedy nutné v pravidelných intervalech terasu natírat pigmentovaným nátěrem (bezbarvý nátěr nedoporučujeme z důvodu absence UV ochrany), který zachová barevnost dřeva dle zvoleného odstínu pigmentu a zároveň má hydrofobní (vodoodpudivou) vlastnost, čímž se snižuje riziko tvorby povrchových trhlin.
Jen o terasových prknech to není
Při projektování a realizaci venkovní dřevěné terasy se nestačí spokojit pouze s obecnými informacemi o druhu použitého dřeva ve formě terasových prken, ale je potřeba vzít v potaz velké množství dalších aspektů, které výrazným způsobem ovlivňujících celkovou životnost dřevěné terasy:
1. Kvalita komponentů
Je nadmíru důležité použít v konstrukci pouze materiály splňující kvalitativní a pevnostní parametry nejen v případě dřevěných prvků, ale i spojovacího materiálu.

2. Design a konstrukční řešení
Jakkoliv zajímavé tvary a možnosti provedení nabízí terasová prkna ze sibiřského modřínu i v kombinaci s jinými materiály, vždy by měla být terasa navržena tak, aby bylo na prvním místě správné konstrukční řešení jak celého díla, ale i konkrétních detailů.
3. Úroveň vykonaných prací
Zásadním faktorem dosažení dlouhé životnosti dřevěné terasy je dodržení veškerých pravidel montáže s odborně provedenou pokládkou profesionální firmou.
4. Klimatické podmínky v místě instalace
Bude velký rozdíl ve volbě ideálního druhu dřeva v případě terasy na zahradě u lesa a nebo naopak na střeše v rozpáleném městě. Odborný prodejce doporučí nejlepší volbu právě pro Vás.
5. Uživatelské podmínky a úroveň údržby
Pravidelná kontrola a průzkum poškození, údržba – obnova nátěru, emise, dynamické rázy, mechanické poškození užíváním apod.

Pro zachování barevnosti dřeva je nutné v pravidelných intervalech terasu natírat pigmentovaným nátěrem (bezbarvý nátěr nedoporučujeme z důvodu absence UV ochrany), který zachová barevnost dřeva dle zvoleného odstínu pigmentu a zároveň má hydrofobní (vodoodpudivou) vlastnost, čímž se snižuje riziko tvorby povrchových trhlin. Bez povrchové úpravy bude docházet k postupné degradaci a šednutí povrchu dřeva.

 

Profilová fotogalerie

Dřevěná terasová prkna ze sibiřského modřínu
Dřevěná terasová prkna ze sibiřského modřínu hladká varianta
Dřevěná terasová prkna ze sibiřského modřínu hladká varianta

Dřevěná terasová prkna ze sibiřského modřínu hladká varianta

 

Fotogalerie


Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu sklad@palubky-koten.net.

Palubky Koten © 2004–2024 pro aktuální stav skladu volejte 734 482 912 | změna ceny vyhrazena | nahoru
Palubky Koten Jihlava
Zdeněk Koten ml., U Rybníka 10, 586 01 Jihlava, telefon: 604 233 020
IČ: 18522131, DIČ: CZ 7202034345
sklad@palubky-koten.net
www.palubky-koten.net
Palubky Koten © 2004–2024 nahoru