DOPRAVA

DOPRAVA

Více informací »»


AKCE NEJLEVNĚJŠÍ MODŘÍNOVÁ PLOTOVKA SKLADEM

AKCE NEJLEVNĚJŠÍ MODŘÍNOVÁ PLOTOVKA SKLADEM

18×90×1200 = 47,– ks

Více informací »»


Terasová prkna evropský modřín

Terasová prkna evropský modřín

26×146×4m  – 690,– / m² + DPH

Více informací »»


AKCE Angelim amargoso

AKCE Angelim amargoso

exotická hladká terasa
21×145  – 1450,– / m² + DPH
terasa je skladem

Více informací »»


AKČNÍ NABÍDKA
Titulní stránka » Dřevěné terasy » Massaranduba

Massaranduba

Massaranduba

Nejprodávanější exotická terasa z massaranduby

Exotické dřevo Manilkara bidentata, prodávané na českém trhu nejčastěji pod obchodním názvem Massaranduba (častým obchodním názvem je také Balata), je svými vlastnostmi ideální alternativou exotického dřeva pro použití na venkovní dřevěnou terasu.

Přirozenou lokalitou výskytu tohoto druhu dřeva jsou severní oblasti Jižní Ameriky ve státech Brazílie, Guyana, Venezuela, Kolumbie a Peru a téměř všechny státy Střední Ameriky.

Jedná se o velmi těžké dřevo charakteristického červenohnědého zbarvení s vysokou hustotou, při vlhkosti W = 12 % v rozmezí 900–1100 kg/m³.

Balení


tloušťka mmšířka
mm
délka
mm
profilkvalitadřevinadostupnostcena za m²
bez DPH
cena za m²
s DPH
21145na dotazjm/hlAmassarandubamáme skladem1 750,00 Kč2 117,50 Kč

máme skladem skladem, na objednávku na objednávku, čekáme na naskladnění čekáme na naskladnění, aktuálně vyprodané aktuálně vyprodané


AKCE na veškeré příslušenství k terasám -7 %

Technické údaje

barva
červenohnědá až tmavě švestkově hnědá
botanický název
Manilkara bidentata
hustota
900–1100 kg/m³
objemové sesychání
16,1 %
pevnost v ohybu / modul pružnosti
138 kg/cm²
pevnost v tlaku napříč vláken
155 kg/cm²
pevnost v tlaku ve směru vláken
648 kg/cm²
původ
Jižní Amerika
sesychání v radiálním směru
6,6 %
sesychání v tangenciálním směru
10,1 %
váha při 12% vlhkosti
1 000 kg/m³
váha surového dřeva
1 260 kg/m³

Dokumentace

ikona PDFCeník Terasy (PDF, 63 kB)

ikona PDFTechnický list Massaranduba (PDF, 353 kB)

ikona PDFNávod Pokládka dřevěných teras (PDF, 2 MB)

ikona PDFNávod Údržba dřevěných teras (PDF, 2 MB)

 

Souvisejicí produkty


 

Jaký vliv má vysoká hustota dřeva
Hustota dřeva nikterak neovlivňuje jeho odolnost vůči působení biotických činitelů, jako jsou dřevokazné houby, plísně, bakterie nebo hmyz, ale svým zařazením do nejvyšší skupiny tvrdých dřev, dle stupnice JANKA, významným způsobem snižuje riziko mechanického poškození při vystavení těm nejnáročnějším podmínkám pochozích vodorovných ploch v exteriéru.

tvrdost JANKA (při W = 12 %, radiální směr) 141,80 MPa
skupina MPa
měkká <40
středně tvrdá ≥40
tvrdá ≥80

Proč Massaranduba odolává hnilobě, plísním, bakteriím a hmyzu?
Přirozenou odolnost dřeva Massaranduba vůči bio degradaci v exteriéru zajišťuje extrémně vysoký podíl tzv. extraktivních látek (extraktivní látky jsou anorganické a organické složky vyskytující se ve dřevě; anorganické látky – soli Ca, K, Mg, Na; organické látky – sacharidy, fenolické látky, terpeny, acyklické kyseliny, alkoholy, bílkoviny, tuky, vosky apod.). Pro srovnání podíl průvodních látek u tuzemských druhů dřev dosahuje podílu 1–5 %, zatímco u exotického dřeva Massaranduba, všeobecně známého jako zdroj přírodního latexu, může dosahovat hodnot kolem 30 % v závislosti na konkrétních podmínkách růstu. Díky vysokému obsahu těchto průvodních látek dosahuje mezinárodního přirozeného indexu trvanlivosti stupně dva ze sedmi = velmi vysoká životnost (Massaranduba není zařazena v ČSN EN 350–2). Jediným biotickým škůdcem, který je schopen tento druh dřeva poškodit, jsou termiti, kteří se však v ČR nevyskytují. Díky vysokému indexu přirozené trvanlivosti dřeva není nutné používat chemické fungicidní ošetření (dle ČSN EN460) ani v případě soustavného kontaktu dřeva se zemí, nebo mořskou vodou, tedy v třídě použití dřeva 5 (dle ČSN EN 335). Příležitostně se vyskytující dírky (tzv. pinholes), způsobené hmyzem, žijícím v čerstvém dřevu; hmyz se vyskytuje jen v živých stromech a ve zpracovaných materiálech nejsou dírky na závadu

přirozený index trvanlivosti
1 2 3 4 5 6 7
1 = velmi vysoká životnost
7 = nízká životnost

Pohledová strana je pouze jemná drážka
Přestože mají terasová prkna z jedné strany vyfrézovanou hrubou drážku a z druhé jsou hladká, nebo opatřena jemným drážkováním, jako pohledovou je možné použít vždy pouze stranu s jemným drážkováním, která je pro tyto účely tříděna a nevyskytují se na ní žádné vady nad rámec třídění FAS.

Klíčová je vlhkost dřeva a kvalita třídění
Přirozené vlastnosti dřeva nejsou samy o sobě dostačující pro správnou funkci vaší budoucí terasy. Dřevo je vždy nutné uměle vysušit, aby se zlepšily jeho mechanické vlastnosti, minimalizovala se možnost tvarových změn a riziko tvorby trhlin se snížilo na minimum. Námi dodávaná terasová prkna jsou vždy uměle vysušena na 16 ±2 % značené KD. Na trhu je možné se setkat i s terasovými prkny s označením AD, nebo dokonce zcela bez označení, které znamená, že dřevo nebylo uměle sušené, ale jedná se o vzduchosuchý materiál, s obrovským rizikem tvarových deformací, kterému je dobré se vyhnout. Dalším aspektem je vytřídění veškerých vad a bělového dřeva, které mohou významným způsobem ovlivnit životnost terasy. Bělové dřevo, které má na rozdíl od jádrového dřeva přirozený index nejvyšší hodnoty 7, tedy dosahuje velmi nízké životnosti, se v námi dodávaných terasových prknech ze dřeva Massaranduba nevyskytuje, přičemž terasová prkna jsou tříděna do nejvyšší kvalitativní třídy FAS (ekvivalent českého A/B).

Musím natírat, nebo ne?
Z výše popsaných důvodů není nutné venkovní dřevěnou terasu ze dřeva Massaranduba povrchově upravovat za účelem ochrany vůči BIO degradaci, jelikož tento druh dřeva má dostačující přirozenou odolnost a riziko degradace je zanedbatelné. To, co je však zcela nevyhnutelné je působení tzv. neživé přírody (ABIOTICKÁ degradace), která způsobí ono známé šednutí dřeva (proces šednutí je detailně popsán v technickém listu výrobku). Pro zachování barevnosti dřeva je tedy nutné v pravidelných intervalech terasu natírat pigmentovaným nátěrem (bezbarvý nátěr nedoporučujeme z důvodu absence UV ochrany), který zachová barevnost dřeva dle zvoleného odstínu pigmentu a zároveň má hydrofobní (vodoodpudivou) vlastnost, čímž se snižuje riziko tvorby povrchových trhlin.

Jen o terasových prknech to není
Při projektování a realizaci venkovní dřevěné terasy se nestačí spokojit pouze s obecnými informacemi o druhu použitého dřeva ve formě terasových prken, ale je potřeba vzít v potaz velké množství dalších aspektů, které výrazným způsobem ovlivňujících celkovou životnost dřevěné terasy:

Kvalita komponentů
Je nadmíru důležité použít v konstrukci pouze materiály splňující kvalitativní a pevnostní parametry nejen v případě dřevěných prvků, ale i spojovacího materiálu.

Design a konstrukční řešení
Jakkoliv zajímavé tvary a možnosti provedení nabízí terasová prkna z exotických dřev i v kombinaci s jinými materiály, vždy by měla být terasa navržena tak, aby bylo na prvním místě správné konstrukční řešení jak celého díla, ale i konkrétních detailů.

Úroveň vykonaných prací
Zásadním faktorem dosažení dlouhé životnosti dřevěné terasy je dodržení veškerých pravidel montáže s odborně provedenou pokládkou profesionální firmou.

Klimatické podmínky v místě instalace
Bude velký rozdíl ve volbě ideálního druhu dřeva v případě terasy na zahradě u lesa anebo naopak na střeše v rozpáleném městě. Odborný prodejce doporučí nejlepší volbu právě pro vás.

Uživatelské podmínky a úroveň údržby
Pravidelná kontrola a průzkum poškození, údržba – obnova nátěru, emise, dynamické rázy, mechanické poškození užíváním apod.

Příklad životnosti terasy ze dřeva Massaranduba

  splněno
kvalita komponentů ANO NE
design a konstrukční řešení ANO NE
úroveň vykonaných prací ANO NE
klimatické podmínky – správná volba druhu dřeva ANO NE
úroveň údržby ANO NE
předpokládaná životnost cca 50 let cca 5 let

Ideální skladba všech prvků venkovní dřevěné terasy při montáži

  položka použití v konstrukci
1 terasové prkno Massaranduba NUTNÉ
2 distanční lišta VOLITELNÉ
3 podkladní hranol z exotického dřeva NUTNÉ
4 nerezový vrut třídy oceli A4 NUTNÉ
5 podložka pod konstrukční hranol VOLITELNÉ
6 vosk na řezné hrany VOLITELNÉ
7 povrchová úprava VOLITELNÉ

Distanční lišta
Slouží k odvětrání bodu styku terasového prkna s podkladním hranolem, čímž se zamezí koncentrace vlhkosti (vlhkost nad 30 % znamená zvýšené riziko tvorby plísní, bakterií, hub). Další funkce je minimalizace rizika ustřihnutí spojovacího prostředku vlivem tvarových změn v důsledku bobtnání a sesychání terasových prken. Položka není v konstrukci bezpodmínečně nutná, ale její výhody jsou nesporné.

Podkladní hranol z exotického dřeva
Minimální profil podkladního hranolu o rozměru 40 × 70 mm. Používá se uměle sušené exotické dřevo s indexem přirozené odolnosti 2–3. Položka je v konstrukci nutná, není možné použít nebo nahradit na podkladní konstrukci jiným než exotickým dřevem.

Nerezový vrut třídy A4
Použití nerezových spojovacích prostředků třídy A4 je zcela nezbytné ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem je vizuální znehodnocení povrchu dřeva v případě použití jiné než nerezové oceli vlivem chemických reakcí mezi dřevem a kovem. Druhý důvod je houževnatost tohoto typu oceli umožňující pohyb vrutu společně s tvarovými změnami terasových prken, aniž by došlo k usmyknutí spojovacího prostředku.

Podložka pod konstrukční hranol
Slouží k odvětrání spodní konstrukce od podloží stejným principem jako distanční lišta, navíc s možností volného odtoku vody pod hranoly.

Vosk na řezné hrany
Dřevo si zachovává vodivou funkci v příčném řezu i ve formě terasového prkna, proto je velmi žádoucí tuto vlastnost eliminovat nátěrem a minimalizovat tak riziko tvorby čelních trhlin.

Povrchová úprava
Pro zachování barevnosti dřeva je nutné v pravidelných intervalech terasu natírat pigmentovaným nátěrem (bezbarvý nátěr nedoporučujeme z důvodu absence UV ochrany), který zachová barevnost dřeva dle zvoleného odstínu pigmentu a zároveň má hydrofobní (vodoodpudivou) vlastnost, čímž se snižuje riziko tvorby povrchových trhlin. Bez povrchové úpravy bude docházet k postupné degradaci a šednutí povrchu dřeva.

 

Profilová fotogalerie

Dřevěná terasová prkna z massaranaduby
Terasová dřevěná prkna z massaranduby

 

Fotogalerie


Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu sklad@palubky-koten.net.

Palubky Koten © 2004–2024 pro aktuální stav skladu volejte 734 482 912 | změna ceny vyhrazena | nahoru
Palubky Koten Jihlava
Zdeněk Koten ml., U Rybníka 10, 586 01 Jihlava, telefon: 604 233 020
IČ: 18522131, DIČ: CZ 7202034345
sklad@palubky-koten.net
www.palubky-koten.net
Palubky Koten © 2004–2024 nahoru